Betalingsbeskyttelse

- en økonomisk trygghet for deg og din familie

Hva er Ikano Betalingsbeskyttelse?

Betalingsbeskyttelse er en forsikring som gir trygghet i tilfelle du blir arbeidsledig eller syk over lengre tid. Forsikringen er der for deg når du trenger det som mest, og kan hjelpe deg med opprettholdelse av dine betalingsforpliktelser i en vanskelig tid i livet.

Dette høres bra ut. Hva koster det?

Forsikringspremien pr måned er 0,7 % av utestående saldo. Forsikringspremien reduseres dermed ved nedbetaling av saldo. Dersom utestående saldo er 10 000 kr vil du betale 70 kroner i månedlig forsikringspremie. Premien faktureres sammen med terminbeløpet.

 

Hva hvis jeg angrer meg?

Du har en angrefrist på 30 dager fra forsikringen trer i kraft. Sier du opp forsikringen innenfor denne fristen, refunderer vi eventuelt innbetalt premie. Forsikringen kan utover angrefristen sies opp med 30 dagers skriftlig varsel.

 

Unntak og begrensninger

I likhet med andre tilsvarende forsikringer har betalingsbeskyttelsen unntak og begrensninger. Blant annet gjelder ikke forsikringen om du mottar varsel om arbeidsledighet eller permittering innen de første 90 dagene etter at du tegnet forsikringen. Blir du sykemeldt innen de første 30 dagene vil heller ikke forsikringen gjelde.

For å få erstatning fra forsikringsselskapet, må du oppfylle visse krav, kvalifisering og re-kvalifiseringstider. Du kan lese mer om unntak og begrensninger i forsikringsvilkårene.

Vilkår for forsikring tegnet før 01.07.2017

Vilkår for forsikring tegnet etter 01.07.2017

Bestill Betalingsbeskyttelse

MinMaxErrorMessage

Jeg er over 18 år og under 64 år, bosatt i Norge og medlem av norsk folketrygd må fylles ut.

RegExpToMatchErrorMessage

MinMaxErrorMessage

Jeg er frisk og fullt arbeidsfør. Jeg har ikke kjennskap til sykdom eller symptomer de siste 12 månedene eller om eksisterende sykdom, symptomer eller skade. Jeg har ikke diagnose eller fått behandling som kan påvirke min arbeidsførhet. må fylles ut.

RegExpToMatchErrorMessage

MinMaxErrorMessage

Jeg er i arbeid (mer enn 16 timer i uken) eller selvstendig næringsdrivende. Jeg er ikke selv kjent med, eller burde ha grunn til å regne med forestående arbeidsledighet eller permittering. må fylles ut.

RegExpToMatchErrorMessage

LengthErrorMessage

MinMaxErrorMessage

Obligatorisk felt

RegExpToMatchErrorMessage

MinMaxErrorMessage

Ditt navn: må fylles ut.

RegExpToMatchErrorMessage

LengthErrorMessage

De 8 siste sifrene i ditt Shell MasterCard kortnummer: må fylles ut.

De 8 siste sifrene i ditt Shell MasterCard kortnummer: må fylles ut.

RegExpToMatchErrorMessage

MinMaxErrorMessage

Obligatorisk felt

RegExpToMatchErrorMessage

Jeg forstår produktet og bekrefter at jeg har fått mulighet til å sette meg inn i forkjøpsinformasjon og vilkår. Jeg oppfyller ovennevnte kriterier for kvalifisering.

MinMaxErrorMessage

IsMandatoryErrorMessage

RegExpToMatchErrorMessage

Takk for meldingen

Takk for meldingen

VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Tilbake

EnterPersonalIdentityNumber

Tilbake

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Tilbake

Skal du melde skade?

Forsikringsselskapet AXA er skadebehandler. Vi ber deg derfor om å forholde deg til AXA angående din skadesak.

Er du sykemeldt, arbeidsledig eller permittert melder du ditt skadekrav elektronisk her. Ved kritisk sykdom og dødsfall ber vi om at du kontakter AXA på telefon 800 37 500.

Hva leter du etter?