VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Tilbake

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Tilbake

Synspunkter og klager

Dine synspunkter er viktige for oss

Ved å lytte til dine synspunkter kan vi stadig forbedre oss. Hvis du er misfornøyd med noe i forhold til din kommunikasjon med Ikano Bank, vil vi gjerne at du kontakter oss så vi kan forsøke å rette opp eventuelle feil. Hvis du kommuniserer elektronisk er det viktig å ikke skrive inn sensitive opplysninger som kortnummer, personnummer, kredittopplysninger etc. Kontaktinformasjon til kundeservice finner du her.

Dersom du ikke får gjennomslag for din henvendelse, kan klagen tas videre til: Finansklagenemnda, Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo.