Slik søker du om økt kreditt

Vi har forbedret vår løsning for kredittøkning. Den nye løsningen lar deg ordne alt selv. Du fyller ut feltene i det elektroniske skjemaet og sender inn. Søknaden behandles automatisk, og du får svar på skjermen. Den nye løsningen er også tilpasset gjeldende retningslinjer fra Finanstilsynet.

For å øke kredittgrensen må du være ajour med dine innbetalinger.

Søk om økt kreditt