Hvis du ønsker automatisk trekk av saldo og ikke minimumsbeløp må du underrette Shell MasterCard kundeservice slik at vi kan sende trekk på ønsket beløp. Når avtalen er ferdig registrert i din bank, vil opplysning om dette fremkomme på fakturaen. Etter at faktura er skrevet ut kan det beløpet som skal trekkes ikke endres. Du kan imidlertid gjøre en ekstrabetaling med samme Kid.nr., og/eller slette det varslede beløpet.

Les mer om AvtaleGiro her.